Наші продукти

Для біологічної очистки водойм

Суспензія «Жива Хлорела» для комплексної очистки та біологічної реабілітації водойм
Використання штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111C з закладеними в ньому принципово новими можливостями біологічної реабілітації забруднених водойм і стічних вод дозволяє змінити екологічну обстановку і створити надійну систему оздоровлення навколишнього середовища. Впроваджені штами хлорели, на відміну від аборигенних, постійно присутніх в кожній водоймі, володіють добре вираженими планктонними властивостями та пригнічують розвиток синьо-зелених водоростей, тим самим запобігаючи «цвітінню» води. В результаті біологічної реабілітації забруднених водойм і стічних вод поліпшуються гідробіологічні умови, створюються сприятливі умови для проживання риб.
Метод введення в водойму зеленої водорості хлорели планктонного таму Chlorella vulgaris ІФР № С-111, крім вирішення основного поставленого завдання - ліквідації наслідків «цвітіння» синьо-зелених водоростей забезпечує: очищення води та значне поліпшення її якості за концентрацією хімічних елементів; істотне зниження рівня бактеріального забруднення води в водоймах патогенною мікрофлорою; насичення води киснем та збільшення кількості розчиненого кисню в воді до норми протягом всього вегетативного періоду; забезпечення риби природною кормовою базою та в цілому підвищення імунітету рибного стада; відновлення популяції фіто- та зоопланктону; відновлення екосистеми водойми до природного рівня; значне поліпшення гідробіологічних умов та створення сприятливих умов для розвитку аквакультури; в акваріумістиці хлорела є кормом для дрібних рачків.
РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОЙМИ ЗА РЕКОМЕНДОВАНОЮ МЕТОДИКОЮ:
Суспензія вноситься у водойму в тому ж вигляді, в якому вона була Вами отримана. Розбавляти її не потрібно. Залежно від стану водойми, кількість суспензії хлорели може коливатися: від 30 до 50 літрів на гектар дзеркала. Для очищення водойм від синьо-зелених водоростей на одне вселення оптимальним вважається норма 50 л/га суспензії хлорели. Рекомендується вносити хлорелу максимально рівномірно по всій поверхні водойми, якщо така можливість відсутня, то суспензія виливається у верхів'ї водоймища, тобто метою є рівномірний розподіл суспензії хлорели по всій водоймі.

200 грн

Замовити